Setmana de l’11 al 17 de desembre

 

2017

Setmana del 4 al 10 de desembre

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

11

12

13

14

15

16

10:00

A

 

 

EDU 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

11:00

A

 

 

 

EDU 

 

 

B

Soniss 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

EDU30 

 

GRAVEM 

B

 Soniss

 

 

 

 

MPSUBI 

C

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 

 

 

 

 

 GRAVEM

B

 

 

 

 

 

TOLIA 

C

 

 

 

 

 

18:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

19:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

20:00

A

GABIS 

 Kirk

 

 Kirk

 

Kongen 

B

 

PRO 

 

Nw 

TF 

 

C

 

 

 

 

 

 

21:00

A

GABIS 

 

 

 

 

Kongen 

B

 

RICH 

 

Nw 

TF 

 

C

 

 

 

 

 

 

22:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis