Setmana del 13 al 19 de novembre

 

2017

Setmana del 13 al 19 de NOVEMBRE

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

13

14

15

16

17

18

10:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

TF9 

C

 

 

 

 

 

 

11:00

A

 

 

 

 

 

Way 

B

 

 

 

 

 

TF 

C

 

 

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

 

 

Way 

B

Sonics 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

 

B

Sonics 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

18:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

VOL 

 

 

C

 

 

 

 

 

19:00

A

 

 

 

Hor 

 

 

B

 

Pro 

 

VOL 

 

C

 

 

 

 

 

 

20:00

A

 GABIS

 

 

Hor 

 

 

B

 DABLU

 Pro

 

 

C

 

 

 

 

 

 

21:00

A

GABIS 

 

 

 

 

B

 DABLU

RICH 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

22:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis