Setmana del 9 al 15 de novembre

2015

Setmana del 9 al 15 de NOVEMBRE

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

9

10

11

12

13

14

10:00

A

 

 

GIU 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

11:00

A

 

 

GIU 

 

 

Marc V 

B

 

 

 

 

NW 

RG 

C

 

 

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

 

 

Marc V 

B

 

 

 

 

NW 

RG 

C

 

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

RG 

C

 

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 

 

 

 

GRAVEM 

19H 

B

 

 

 

 

 JC

TF 

C

 

 

 

 

 +

 

18:00

A

 

 

PACO 

 

 +

19H 

B

 

 

 

 

TF 

C

 

 

 

 

 

19:00

A

 

 

PACO 

19H 

 

B

 

EHN 

 RG

 

 

C

 

 

 

 

 

20:00

A

 

 

FH 

19H 

GER 

 

B

NW 

EHN 

RG 

JECA 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

21:00

A

 

FF 

MMMM 

CRE 

GER 

 

B

NW 

TS 

 

JECA 

BLU 

 

C

 

 

 

 

 

 

22:00

A

 

FF 

 

CRE 

 

B

 

TS 

 

 

BLU 

C

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis