Setmana del 9 al 15 de febrer

2015

Setmana del 9 al 15 de FEBRER

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

9

10

11

12

13

14

10:00

A

Gravem  

 

 

Gravem  

 

 

B

EG 

 

 

 EG

 

FIL 

C

RO 

 

Ferran 

RO 

 

 

11:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

FIL 

C

 

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

 

 

BUF 

B

 

 

 

 

 

EV 

C

 

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

BUF 

B

 

 

 

 

 

EV 

C

 

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

AW 

C

 

 

 

 

 

 

17:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

SIL 

AW 

C

 

 

 

 

 

18:00

A

 

 

PAC 

 

 

B

 

4F 

 

 SIL

NIL 

C

 

 

F13 

 

 

19:00

A

19H 

 

PAC 

 

 

ISMA 

B

 

4F 

FSTK 

 

 

NIL 

C

 

 

 

 

 

 

20:00

A

19H 

 

 

 

 

ISMA 

B

 

 

ARI 

ARI 

 

NIL 

C

 

 

 

 

 

 

21:00

A

 

 

 

FH 

 

 

B

 

 

ARI 

ARI 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

22:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis