Setmana del 9 al 15 de desembre

2013

Setmana del 9 al 15 de DESEMBRE

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

9

10

11

12

13

14

10:00

A

 

 

 

 

Gravem BSO 

Montag 

B

 

 

 

 

 +

FM

C

 

 

 

 

 +

 

11:00

A

 

 

 

 

 +

Montag

B

 

 

 

 

+

FM

C

 

 

 

 

+

 

12:00

A

 

 

 

 

+

EnRuinas 

B

 

 

 

 

+

 Laura K

C

 

 

 

 

+

 

13:00

A

 

 

 

 

+

EnRuinas 

B

 

 

 

 

+

 Laura K

C

 

 

 

 

+

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16:00

A

 

 

 

 

 

POH

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

17:00

A

KAP

MARTIN 

FH 

 

 

POH

B

 EOS

 +

 

 

 

Paco

C

 

 +

 

 

 

  

18:00

A

 

 +

WB  

Phobic 

 


B

 EOS

 +

 Paco

 

 

Paco

C

 

 +

 

 

 

 

19:00

A

 

 +

WB  

Phobic 

Creeps 


B

 

 +

 Paco

 

 

Paco

C

 

 +

 

 

 

 

20:00

A

EnRuinas 

 Mustang

WB 

Toubab

Creeps

 

B

 

 Nowords

  

 Crisis

  

Bolea

C

 

 +

 

 

 

 

21:00

A

EnRuinas 

 Mustang

  MMMM

Toubab

EOS 

 

B

SNDM 

Nowords 

 

 Crisis

 

Bolea 

C

 

 

 

 

 

 

22:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

–>

Anuncis