Setmana del 8 al 14 de desembre

2014

Setmana del 8 al 14 de DESEMBRE

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

8

9

10

11

12

13

10:00

A

 FESTA

 

 

 ALBA

 

Montag 

B

 

 

 

RADIO 

 

RG d 9 a 11 

C

 

 

ARE 

 

 

11:00

A

 

 

 

 Montag

B

 

 

 

TF 

C

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

PRO 

B

 

 

 

TF 

C

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

PRO 

B

 

 

 

TF 

C

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16:00

A

FESTA 

 

 

 

CG 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

17:00

A

 

 

 

 

JoanCG 

CG

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

18:00

A

 

 

 Paco

Pere MT 

 


B

  

 

 

 

 

 

C

 

Esc. Alba 

 

 

 

19:00

A

 

 

 Paco

 

 

 Paco

B

  

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

20:00

A

 

 

 

 

Paco 

B

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

21:00

A

 

 

 Creeps

 

 

 

B

 

MMMM 

 

 

 

C

 

 

 

FF 

 

 

22:00

A

 

 

 Creeps

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

FF 

 

 

 

 

–>

Anuncis