Setmana del 8 al 14 d’agost

 

2016

Setmana del 8 al 14 d’AGOST

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

8

9

10

11

12

13

10:00

A

B

C

11:00

A

B

C

12:00

A

B

C

13:00

A

B

C

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

B

C

18:00

A

 

B

C

19:00

A

 19H

 

B

 Nat

C

20:00

A

 19H  SGF

B

 BLU  Nat

C

21:00

A

 19H  SGF

B

 BLU  MM

C

22:00

A

B

C

 

 

Anuncis