Setmana del 7 al 13 de setembre

2015

Setmana del 7 al 13 de SETEMBRE

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

7

8

9

10

11

12

10:00

A

 

 

 

 

DIADA 

 

B

 

 

 

 

NACIONAL 

 

C

 

 

 

 

DE 

 

11:00

A

 

 

 

 

CATALUNYA 

CG 

B

 

 

 

 

– 

FIL 

C

 

 

 

 

 BONA

 

12:00

A

 

 

 

 

DIADA 

CG 

B

 

 

 

 

FIL 

C

 

 

 

 

TOTHOM 

 

13:00

A

 

 

 

 

– 

 

B

 

 

 

 

– 

 

C

 

 

 

 

– 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

19h 

ADRI 

 

19H 

CATALUNYA 

 

B

 +

 

 

SERÀ 

 

C

 

 

MUSICAL 

 

18:00

A

ADRI 

PACO 

 

B

4F 

RG 

NO 

 

C

 

 

SERÀ 

 

19:00

A

 

EHN 

PACO 

FH 

– 

 

B

 

4F 

RG 

 

CATALUNYA 

 

C

 

 

 

TRIOMFANT 

 

20:00

A

FAS 

EHN 

CD 

FF 

TORNARÀ 

 

B

NW 

 

RG 

 

A SER 

 

C

 

 

 

 

RICA 

 

21:00

A

 

 

CD 

 

I PLENA

 

B

NW 

 

MMMM 

BLU 

BON COP 

 

C

 

 

 

 

DE 

 

22:00

A

 

 

CD 

 

PÚA 

B

 

 

 

BLU 

C

 

 

 

 

BAQUETA 

 

 

Anuncis