Setmana del 5 a l’11 de desembre

 

2016

Setmana del 5 a l’11 de DESEMBRE

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

5

6

7

8

9

10

10:00

A

 FESTA  FESTA

B

 +  +  TF

C

 +  +

11:00

A

 +  +

B

 +  +  TF

C

 +  +

12:00

A

 +  +

B

 +  +  TF

C

 +  +

13:00

A

 +  +

B

 +  +

C

 +  +

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 +  +  GRAV

B

 +  +  ANTT

C

 +  +  +

18:00

A

 +

 

 +  +

B

 + +  +

C

 +  +  +

19:00

A

 +

 

 +  +

B

 NW  +  +  +

C

 +  +  +

20:00

A

 DABLU  +  CD  +  +

B

 NW  +  +  +

C

 +  +  +

21:00

A

 DABLU  +  CD  +  +

B

 +  +  +

C

 + +  +

22:00

A

 +  +  +

B

 +  +  +

C

 +  +  +

Anuncis