Setmana del 4 al 10 de març

2013

Setmana del 4 al 10 de MARÇ

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

4

5

6

7

8

9

10:00

A

 

 

 Gravem

 

 

 

B

 

 

 x

 

 

 

C

 

 

 

 

 

11:00

A

 

 

 

Iu

 

B

 

 

 

 

Kow  

C

 

 

x

 

 

 

12:00

A

 

 

 

 Iu

TomasG 

B

 

 

 

 

Kow 

C

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 x

 

 

Tomas G

B

 

 

 x

 

 

 

C

 

 

 x

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16:00

A

 

 

Komando 

 

Fastik 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

17:00

A

 

 

Komando 

 

 

B

 

Komando 

David ver

 

 

C

 

 

 

 

 

18:00

A

 

FH 

 Mon Bros

 

KimFastic 

 

B

Sexpensive

 Komando

David ver

Mon 

 

C

 

 

 

 

 

19:00

A

Ments Mani

Phobic 

  

KimFastic 

 

B

Sexpensive

 

 

 Mon

 

C

 

 

 x

 

 

 

20:00

A

 

Crisis 

 Ruinas

Andrés LFA

 

B

 Espalda

 

 

FM 

 

C

 

 

 

 

 

21:00

A

 

 

Megaton

Ruinas 

 

 

B

Espalda 

 

 

Mustang

FM 

 

C

 

 

 

 

 

 

22:00

A

 

 

Megaton

 

 

 

B

 

 

 

 Mustang

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

–>

Anuncis