Setmana del 4 al 10 de juliol

 

2016

Setmana del 4 al 10 de JULIOL

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

4

5

6

7

8

9

10:00

A

B

C

11:00

A

B

 TF

C

12:00

A

 sgf

B

 TF

C

13:00

A

 sgf

B

C

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

B

 Fa

C

18:00

A

 19h  Rg

Rg 

B

 WW Fa

C

19:00

A

19h  Rg

Rg 

B

 WW  BLACK

C

20:00

A

 ARI  Rg Rg  TF  ARI

B

 NW  TOU

C

21:00

A

 ARI  TF  ARI

B

 NW  MM  TOU

C

22:00

A

 ARI

B

C

 

 

Anuncis