Setmana del 30 de maig al 5 de juny

 

2016

Setmana del 30 de MAIG al 5 de JUNY

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

30

31

1

2

3

4

10:00

A

 RESERV  RESERV

B

 +  +

C

 +  +

11:00

A

 +  +

B

 +  +

C

 +  +

12:00

A

 + +

B

 +  +

C

 +  +

13:00

A

 +  +

B

 +  +

C

 +  +

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 +  +

B

 +  +

C

 + +

18:00

A

PAC

 PER  +  +

B

 4F  +  +

C

 +  +

19:00

A

 19H  SGF

PAC

 PER  +  +

B

 4F  +  +

C

 +  +

20:00

A

 19h  +  +

B

Blu  MV  +  +

C

 +  +

21:00

A

 Cd  +  +

B

 Blu  MV  +  +

C

 +  +

22:00

A

 Cd  +

B

 MV  +

C

 +

 

 

Anuncis