Setmana del 3 al 9 de juliol

 

2017

Setmana del 3 al 9 de JULIOL

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

3

4

5

6

7

8

10:00

A

GRAVEM 

 GRAVEM

GRAVEM 

GRAVEM 

GRAVEM 

 

B

CDFMajor 

CDFMajor 

CDFMajor 

 +

 

C

9:30 

 

11:00

A

 

B

 

C

 

12:00

A

 

B

 

C

 

13:00

A

 

B

 

C

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

GRAVEM 

GRAVEM 

GRAVEM 

GRAVEM 

GRAVEM? 

MORKNAT 

B

16:00 

16:00 

 +

 

C

 

18:00

A

MORK 

B

 

C

 

19:00

A

 +

 

B

 

C

 

20:00

A

NW ?

Dats 

GABI 

GLORIA 

 

 

B

LHB 

 

MANOS

TOU 

 

C

 

 

 

 

 

21:00

A

NW

Dats

 

NIL 

 

 

B

 

MANOS 

 TOU

 

C

 

 

 

 

 

 

22:00

A

 

 

 

 

B

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis