Setmana del 29 de juny al 5 de juliol

2015

Setmana del 29 de JUNY al 5 de JULIOL

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

29

30

1

2

3

4

10:00

A

SANT  

 

 

 

 

 

B

PERE 

 

 

 

 

 

C

FESTA  

 

 

 

 

 

11:00

A

MAJOR 

 

 

 

 

 

B

DE REUS 

 

 

 

 

 

C

– 

 

 

 

 

 

12:00

A

Silenci 

 

 

 

 

 

B

Llum  

 

 TF

 

 

 

C

I Acció

 

 

 

 

 

13:00

A

Tothom 

 

 

 

 

 

B

ompli

 

TF 

 

 

 

C

el seu Got 

 

 

 

 

 

TARDA

SANT PERE

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

Ja’s aprop 

MORK 

 

 

 

 

B

aquí és  

TF 

 

 MORK

 

 

C

FESTA MAJOR 

 

 

 

 

 

18:00

A

Nana a

MORK 

ADRI 

 

 

 

B

casa de   

TF 

 

 MORK

 

 

C

La Vila 

 

ESTV 

 

 

 

19:00

A

han plantat 

 

ADRI 

 

JAR 

 

B

tots els 

 

 

 MORK

 

RG 

C

GEGANTS  

 

ESTV 

 

 

 

20:00

A

puja al coll 

MORK 

NW 

JCG 

JAR

 

B

que la 

CROS 

 

 MORK

BLU 

 RG

C

TRONADA 

 

 

 

 

 

21:00

A

és a punt 

 

NW 

CG 

JECA 

 

B

de començar  

CROS 

BLU 

MORK 

BLU 

 

C

– 

 

 

 

 

 

22:00

A

St. Pere 

 

 

 

 JECA

B

a Cassiopea 

 

BLU 

 

 

C

FITO LURI

 

 

 

 

 

 

Anuncis