Setmana del 28 de març al 3 d’abril

 

2016

Setmana del 28 de MARÇ al 3 d’ABRIL

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

28

29

30

31

1

2

10:00

A

FESTA 

 

ESTUDI 

 

ESTUDI 

 

B

 DIA

 GRAV.

 

GRAV: 

 

C

 

 

 

11:00

A

LA 

 

 

FIL 

B

MO 

 

 

 

C

NA 

 

 

 

12:00

A

 

 

FIL 

B

 

 

 

C

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

B

 

 

 

 

C

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 

 

 

 

19H

B

 

FA 

 

WW 

RAMON 

C

 

 

 

 

 

18:00

A

 

PAC 

PER.MT

SGF 

19H

B

 

FA 

PER.BLU 

WW 

 Aw

C

 

 

 

 

 

19:00

A

 

PAC 

PER.MT

 

RG 

B

 

NATS 

PER.BLU 

EV 

Aw 

C

 

 

 

 

 

20:00

A

CD

ARI 

 

ARI 

RG 

B

 

NATS 

 

EV 

Aw 

C

 

 

 

 

 

21:00

A

CD 

ARI 

MMMM 

ARI 

RG 

B

 

 

 

TF 

 

C

 

 

 

FF 

 

22:00

A

CD 

 

 

AW 

B

 

 

 

TF 

C

 

 

 

FF 

 

 Les creuetes + vol dir que el buc  està ocupat o bé que és un dia festiu i per tant no obrim.

 

 

Anuncis