Setmana del 28 de desembre al 3 de gener

 

2015

Setmana del 28 de DESEMBRE al 3 de GEN

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

28

29

30

31

1

2

10:00

A

 

 

 

FESTA 

CAP 

EVEN 

B

TF 

 

 

D’ANY 

 

C

 

 

 

– 

 

11:00

A

RG 

 

 

BON 2016 

EVEN 

B

TF 

 

 

 

C

 

 

 

TUTTI 

 

12:00

A

RG 

 

 

 

 

B

TF 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

13:00

A

RG 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

ADRI 

GRAV 

 

 

 

B

 

DOM 

TF 

 

 

C

 

 

 

 

18:00

A

ADRI 

 

 

 

B

SGF 

TF 

 

 

C

 

 

 

 

19:00

A

19H 

GRAV 

 

 

 

B

RG 

SAM 

 

 

 

C

 

 +

 

 

 

20:00

A

19H 

CD 

 

 

 

B

RG 

 

INW 

 

RG 

C

 

 

 

 

 

21:00

A

 

 CD

 

 

 

B

RG 

BLACK 

INW 

 

RG 

C

 

 

 

 

fins 23:00 

22:00

A

 

 

 

 

B

 

BLACK 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Anuncis