Setmana del 27 d’octubre al 2 de novembre

2014

Setmana del 27 d’OCT al 2 de NOV

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

27

28

29

30

31

1

10:00

A

 

 

 

 

9:00 

FESTA 

B

 

 

 

 

EV 

C

 

 

 

11:00 

11:00

A

 

 

 

 

B

 

 

 

 

C

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

 

B

 

 

 

 

C

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

C

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16:00

A

 

 

 

 

B

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

17:00

A

 

 

 

 

 

+

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

18:00

A

 

 

 Paco

Pere MT 

FHC 

+

B

Sonora  

 

 

 Sonora

 

C

 

 

 

 

19:00

A

Martin 

 

 Paco

CG 

 

B

Sonora  

 

Sonora 

 

C

 

 

 

 

20:00

A

Martin 

 

 CG

 

B

NW 

 

 

C

 

 

Gerard P. 

 

21:00

A

 

 

 Creeps

 

 

B

NW 

MMMM 

 

 

C

 

 

 

 

 

22:00

A

 

 

 Creeps

 

 

B

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

–>

Anuncis