Setmana del 26 de maig a l’1 de juny

2014

Setmana del 26 de MAI a l’1 de JUN

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

26

27

28

29

30

31

10:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

11:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

Nowords 

C

 

 

 

 

 

 

17:00

A

Adrià 

 

 

 

 

 AW

B

 

 

 

 

Nowords 

C

 

 

 

 

 

 

18:00

A

 

Kow 

 

AW 

B

 

 

 Paco

 KAP

 

 

C

 

 

 

 

 

 

19:00

A

 

Kow 

 

 

 

B

Martin 

 

Paco 

Kow 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

20:00

A

 

 Ariel

Creeps 

 Ariel

 

 

B

 Martin

 

Batucada 

 Crisis

 

 

C

 

 

 

 

 

 

21:00

A

 

Ariel 

Creeps 

Ariel 

 

 

B

 

 

Batucada 

Crisis 

 

 

C

 

 

 

Ffolk 

 

 

22:00

A

 

 

Coral

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

Ffolk 

 

 

 

 

–>

Anuncis