Setmana del 26 de desembre a l’1 de gener

 

2016

Setmana del 26 DESEMBRE a l’1 de GEN

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

26

27

28

29

30

31

10:00

A

 FESTA

B

 ST

C

 Steve

11:00

A

 +

B

 +

C

 +

12:00

A

 +

B

 +  TF

C

 +

13:00

A

 +

B

 +  TF

C

 +

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 +  GRAV  GRAV

B

 +  bs  Taller  Taller

C

 +  nadal  nadal

18:00

A

 +

 

 +  +

B

 +  bs  +  +

C

 +  +  +

19:00

A

 +

TF 

 Ecj

B

 +  bs  black  gogo

C

 +

20:00

A

 +  TF  ecj

B

 +  gogo

C

 +

21:00

A

 +

B

 +

C

 +

22:00

A

 +

B

 +

C

 +

Anuncis