Setmana del 25 de setembre a l’1 d’octubre

 

2017

Setmana del 25 de SETEMBRE a l’1 d’OCTUBRE

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

25

26

27

28

29

30

10:00

A

FESTA 

 

 

 

 

LLC 

B

MISERICORDIA 

 

 

 

 

FL 

C

 

 

 

 

 

 

11:00

A

 

 

 

 

 

 LLC

B

 

 

 

 

 

FL 

C

 

 

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

FL 

C

 

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 

 

 

 

Fa 

Ale 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

18:00

A

 

ALE 

 

 

 

Ale 

B

 

VIVER

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

19:00

A

 

ALE

KIRK 

 

PAUL 

 

B

 

 VIVER

GABIS 

 

TF 

Pro 

C

 

 

 

 

 

 

20:00

A

 

GABIS 

 

 

 PAUL

 

B

 

 

NW 

TF 

Pro 

C

 

 

 

 

 

 

21:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

NW 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

22:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis