Setmana del 25 al 31 de juliol

 

2016

Setmana del 25 al 31 de JULIOL

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

25

26

27

28

29

30

10:00

A

 GRAVEM  marc

B

 MARC  gravem

C

 +

11:00

A

 +

B

 +  TF  LLV

C

 +

12:00

A

+

B

 +  TF  LLV

C

 +

13:00

A

 +

B

 +

C

 +

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 GRAVEM  MARC  MARC  19H

B

 Marc  +  +  de 4 a 7

C

 +  +  +

18:00

A

 +  +  19H

B

 +  +  +

C

 +  +  +

19:00

A

 BLACK

 +

B

 NAT  +  NAT  +

C

 +  +

20:00

A

BLACK  +

B

 BLUE  NAT  +  NAT

C

 +

21:00

A

 Mm  MM  +

B

 BLUE  +

C

 +

22:00

A

 +

B

 +

C

 +

 

 

Anuncis