Setmana del 24 al 30 de juliol

 

2017

Setmana del 24 al 30 de JULIOL

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

24

25

26

27

28

29

10:00

A

 

 

 

Qua 

 

9 LUCAS 

B

 

TF 

 

 

 

SEBA 

C

 

 

 

 

 

 

11:00

A

 

 

 

 Qua

 

MORK 

B

 

TF 

 

 

 

SEBA 

C

 

 

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

Qua 

 

MORK 

B

 

TF 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 Qua

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 

 

GOGO 

 

QUA 

NILIN 

B

FIL 

 

 

GRAVEM 

HYPN 

 

C

 

 

 

 

18:00

A

NILIN 

NILIN 

GOGO 

GRAVEM

QUA 

NILIN 

B

FIL 

 

 

TONI 

 

 

C

 

 

 

 

 

19:00

A

NILIN 

 

 

 Nilin

QUA 

 

B

 

NATS 

 

 MANO

 

 

C

 

 

 

 

 

 

20:00

A

GABIS 

 

 

Nilin 

QUA 

 

B

NW 

NATS 

TOU 

MANO 

HH 

 

C

 

 

 

 

 

 

21:00

A

 

JO-OL 

 

 

 

 

B

NW

 

 TOU

 

HH 

 

C

 

 

 

 

 

 

22:00

A

 

JO-OL 

 

 

 

B

NW 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis