Setmana del 23 de febrer a l’1 de març

2015

Setmana del 23 de FEB a l’1 de MAR

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

23

24

25

26

27

28

10:00

A

 

 

 

 

GRAVEM 

Gravem 

B

 

 

 

MUNTAR 

SG 

VIP 

C

 

 

 

VEUS 

11:00

A

 

 

 

 

VEU 

B

 

 

 

BATERIA 

MES 

C

 

 

 

VEUS 

12:00

A

 

 

 

 

B

 

 

 

HIMNE 

 +

C

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

B

 

 

 

C

 

 

 

 +

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16:00

A

 

 

 

Gravem  

Gravem 

CG 

B

 

 

 

tota la tarda 

SAX 

 

C

 

 

 

DRUMS

ACO 

 

17:00

A

 

 

 

 BASS

VIP 

CG 

B

 

 

 

 EG

VEU 

NIL 

C

 

 

 

+

 

18:00

A

 

 

PAC 

+

AW 

B

 

 

PER 

+

NIL 

C

 

 

 

 +

 

19:00

A

19H 

 

PAC 

 +

AW 

B

 

 

GRAVEM 

 +

NIL 

C

 

 

MO+ 

 +

 

20:00

A

19H 

 

MMMM 

 +

 

B

NW 

 

 

 +

 

C

 

 

 

 +

 

21:00

A

 

 

 

 +

CRIS 

 

B

NW 

 

Creeps 

 +

 

 

C

 

 

 

 +

 

22:00

A

 

 

 

 +

 

 

B

 

 

Creeps 

 +

 

C

 

 

 

 +

 

 

Anuncis