Setmana del 23 al 29 de novembre

2015

Setmana del 23 al 29 de NOVEMBRE

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

23

24

25

26

27

28

10:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

TF 

C

 

 

 

 

 

 

11:00

A

 

 

 

 

 

RG 

B

 

 

 

 

 

TF 

C

 

 

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

 

 

RG 

B

 

 

 

 

 

TF 

C

 

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

RG 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

18:00

A

 

 

PACO 

PER 

FAST 

 

B

 

4F 

 

 

RG 

 

C

 

 

 

 

 

 

19:00

A

RG 

 

PACO 

PER 

FIL 

 

B

19H 

4F 

 

 

RG 

 

C

 

 

 

 

 

 

20:00

A

RG 

 

 

 

FIL 

 

B

19H 

 

CRE 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

21:00

A

 

 

 

JXJAM 

 

 

B

FLOW 

 

CRE 

MMMM 

BLU 

 

C

 

 

 

 

 

 

22:00

A

 

 

 

 

 

B

FLOW 

 

 

 

BLU 

C

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis