Setmana del 23 al 29 de març

2015

Setmana del 23 al 29 de MARÇ

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

23

24

25

26

27

28

10:00

A

 

 

 

 

 

 RG

B

 

 

 

 

 

 TF

C

 

 

 

 

 

 

11:00

A

 

 

 

 

 

RG 

B

 

 

 

 

 

TF 

C

 

 

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

 

 

PRO 

B

 

 

 

 

EV 

TF 

C

 

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

PRO 

B

 

 

 

 

EV 

TF 

C

 

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16:00

A

 

 

 

 

 

GRAVEM 

B

 

 

 

 

 

MO 

C

 

 

 

 

 

BAIX 

17:00

A

 

 

 

 

MO 

GUITAR 

B

 

 

 

 

SAX 

C

 

 

 

 

VEU 

18:00

A

 

 

RO 

Pere MT 

GRAVEM 

GRAVEM 

B

4F 

 

PAC 

 

MO 

C

 

 

 

 

19:00

A

 

 

MMMM 

Pere MT 

MO 

GRAVEM 

B

4F 

 

PAC 

CG 

 

MO 

C

 

 

 

 

 

20:00

A

 

CD 

 MMMM

 

KOW 

 

B

 

 

NW 

CG 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

21:00

A

 

CD 

 BLUES

 

KOW 

 

B

 

 

 NW

 

BLUES 

 

C

 

 

 

 

 

 

22:00

A

 

 

BLUES 

 

 

 

B

 

 

 

 

BLUES 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis