Setmana del 21 al 27 de setembre

2015

Setmana del 21 al 27 de SETEMBRE

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

21

22

23

24

25

26

10:00

A

 

 

 

 

FESTA 

 

B

 

 

 

 

a  

TF 

C

 

 

 

 

REUS 

 

11:00

A

 

 

 

 

LA  

 

B

 

 

 

 

 MÍSERA

TF 

C

 

 

 

 

CORDA 

 

12:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

+

TF 

C

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 

 

 

19H 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

18:00

A

 

 

PACO 

19H 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

19:00

A

EHN 

 

PACO 

 

 

B

 

4F 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

20:00

A

EHN 

 

 

CREEPS 

 

B

 NW

 

 

FH

 

C

 

 

 

 

 

21:00

A

 

 

MMM 

CREEPS 

 

B

NW 

 

 

BLU

 

C

 

 

 

 

 

22:00

A

 

 

 

 

B

 

 

 

BLU 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis