Setmana del 21 al 27 de març 2016

 

2016

Setmana del 21 al 27 de MARÇ

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

21

22

23

24

25

26

10:00

A

 

GRAVEM 

GRAVEM 

GRAVEM 

FESTA 

FESTA 

B

 

 TF

TF 

TF 

HOLY 

C

 

DRUMS 

Vicenç 

FRIDAY 

11:00

A

 

BASS 

GUITAR

keys 

+

B

 

GUITAR 

&

C

 

BRASS

12:00

A

FIL 

+

B

OLDM 

C

 

13:00

A

FIL 

B

OLDM 

C

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 

 

GRAVEM

 

B

 

 

VEUS 

 

C

 

 

 

18:00

A

 

 

PERE 

B

 

 

 

C

 

 

 

19:00

A

 

RAMON C. 

PERE 

B

NW 

NATS 

 

C

 

 

 

20:00

A

CD 

 

 

 

B

NW 

NATS 

 

 

C

 

 

 

 

21:00

A

CD 

 

 

 

B

 

 

PABLO 

 

C

 

 

 

 

22:00

A

 

 

 

 

B

 

 

PABLO 

 

C

 

 

 

 

  Les creuetes + vol dir que el buc  està ocupat o bé que és un dia festiu i per tant no obrim.

 

 

 

Anuncis