Setmana del 19 al 25 de gener

 

2015

Setmana del 19 al 25 de GENER

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

19

20

21

22

23

24

10:00

A

 

 

 

 

 

Gravem 

B

 

 

 

 

 

MO 

C

 INSTALL

 

 

 

 

11:00

A

 

Reunió 

 

 

 

B

 

Ghetto 

 

 

 

C

INSTALL 

JORDI 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

INSTALL 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

INSTALL 

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16:00

A

 

 

 

 

 

CG 

B

 

 

 

 

 

FIL 

C

 

 

 

 

 

 

17:00

A

EOS 

 

 

 

JCG 

CG 

B

 

 

 

 

SIL 

FIL 

C

 

 

 

 

 

 

18:00

A

EOS 

 

Paco 

Pere MT 

ORO 

KB 

B

 

 

 

 

SIL 

JCG 

C

 

 

 

 

 

 

19:00

A

19H 

 

 Paco

Pau 

EOS 

KB 

B

 

 

 

 

 

INSTALL 

C

 

 

 

 

 

Video 

20:00

A

19H 

 

CD 

 

EOS 

 

B

NW 

 

MMMM 

 

NW 

 INSTALL

C

 

 

 

 

 

21:00

A

 

 

CD 

 

X.Jau 

 

B

NW 

 

Creeps 

 

NW 

C

 

 

 

 

 

22:00

A

 

 

 

 

X.Jau 

B

 

 

 Creeps

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 Diumenge Gravació bateria video, quedar dissabte per muntar

Anuncis