Setmana del 19 al 25 de desembre

 

2016

Setmana del 19 al 25 de DESEMBRE

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

19

20

21

22

23

24

10:00

A

B

 JAC

C

11:00

A

B

 JAC

C

12:00

A

B

C

13:00

A

B

C

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

B

C

 AS

18:00

A

Robin 

 +

B

 Gravem  FL  +

C

 AS  x  +

19:00

A

DABLU

 

 X  +

B

 BLACK  x  FL  +

C

 AS  x  +

20:00

A

 DABLU  x  +

B

 NW  NW  X  FL  +

C

 AS  x  +

21:00

A

 X  +

B

 NW  NW  X  +

C

AS  x  +

22:00

A

 X

B

X

C

 X

Anuncis