Setmana del 18 al 24 de maig

2015

Setmana del 18 al 24 de MAIG

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

18

19

20

21

22

23

10:00

A

 

 

 

 

 

        CG

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

CANTATA 

11:00

A

 

 

 

 

 

CG 

B

 

 

 

 

 

RG 

C

 

 

 

 

 

CANTATA  

12:00

A

 

 

 

 

 

PRO 

B

 

 

 

 

 

RG 

C

 

 

 

 

 

CANTATA  

13:00

A

 

 

 

 

 

PRO 

B

 

 

 

 

 

RG 

C

 

 

 

 

 

CANTATA  

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

CANTATA  

17:00

A

 

 

 

ARNAU 

JCG 

 

B

 

SIL 

 

 

 SIL

 

C

 

 

 

 

 

CANTATA  

18:00

A

TF 

 

PAC 

PER 

 

 

B

4F 

SIL 

 

MOR 

SIL 

 

C

 

 

 

 

 

CANTATA  

19:00

A

TF 

 

PAC 

 

 

 

B

4F 

 

 

MOR 

 

 

C

 

 

 

 

 

CANTATA  

20:00

A

YIV 

 

 CD

ARI 

 

 

B

 

NW 

 

MOR 

 

 

C

 

 

 

 

 

CANTATA  

21:00

A

YIV 

 

 CD

ARI 

 

 

B

BLU 

NW 

 

 

BLU 

 

C

 

 

 

FF 

 

CANTATA  

22:00

A

 

 

 

 

 

 

B

BLU 

 

 

 

BLU 

 

C

 

 

 

FF 

 

CANTATA  

 

 Diumenge de 10 @ 13 gravem Morknatt baix

Anuncis