Setmana del 18 al 24 de juliol

 

2016

Setmana del 18 al 24 de JULIOL

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

18

19

20

21

22

23

10:00

A

 GRAVEM  GRAVEM

B

 JAVI  ANA  ANA

C

 +  +

11:00

A

 +  +

B

 TF  JAVI  +  +

C

 +  +

12:00

A

 +  +

B

 TF  +  +

C

 +  +

13:00

A

 +  +

B

 +  +

C

 +  +

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 RG  Ev  RG  GRAV  GRAV

B

 Fa  NIL  WW  MARC  MARC

C

 +  +

18:00

A

 RG

Ev 

 RG  +  +

B

 Fa  NIL  WW  +  +

C

 +  +

19:00

A

 RG

GRAVEM

 RG  +  +

B

 NIL  NAT  +  +

C

 +  +  +

20:00

A

 +  tf  +  +

B

 TF  +  NAT  +  +

C

 +  +  +

21:00

A

 Tf  +  +

B

 TF  +  + +

C

 +  +  +

22:00

A

 +

B

 +

C

 +

 Diumenge matí gravem

 

 

Anuncis