Setmana del 17 al 23 d’abril

 

2017

Setmana del 17 al 23 d’ABRIL

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17

18

19

20

21

22

10:00

A

FESTA 

 

 

 

 

GRAVEM 

B

 

 

 

 

BLACK 

C

 

 

 

 

 TOT

11:00

A

 

 

 

 

el 

B

 

 

 

 

DIA 

C

 

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

AS 

 

 

 

 

18:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

AS 

 

 

 

 

19:00

A

 

SGF 30 

 

Dedu 

 

B

 

 

 

 

 

C

AS 

Dedu 

 

 

 

20:00

A

 

SGF 

 

Dedu 

 

B

 

 

MR 

PREP 

 

C

AS 

 Dedu

 

GRAV 

 

21:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

Mr 

PREP 

 

C

AS 

 

 

GRAV 

 

22:00

A

 

 

 

 

B

 

 

 

PREP 

C

 

 

 

GRAV 

 

 

Anuncis