Setmana del 16 al 22 de març

2015

Setmana del 16 al 22 de MARÇ

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16

17

18

19

20

21

10:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

TF 

C

 

 

 

 

 

 

11:00

A

 

 

 

 

 

FIL 

B

 

 

 

 

 

TF 

C

 

 

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

 

 

FIL 

B

 

 

 

 

 

TONI 

C

 

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

TONI 

C

 

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16:00

A

 

 

 

 

 

EOTS 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

17:00

A

 

Acordió 

 

 

GRAVEM 

EOTS 

B

 

Gravem 

 

 

MO 

 

C

 

 

 

 

18:00

A

 

Veus 

PAC 

PER 

PRO 

B

4F 

MO 

 

ISMAEL NW 

C

 

 

 

19:00

A

19H 

PAC 

CG 

PRO 

B

4F 

MO 

 

RG 

C

 

 

 

20:00

A

19H 

 

 MMMM

CG 

FSTK 

 

B

 

 

 NW

 

MORK 

RG 

C

 

 

 

 

 

 

21:00

A

 

 

Creeps

 

CRIS 

 

B

 

 

NW 

 

MORK 

 

C

 

 

 

 

 

 

22:00

A

 

 

Creeps 

 

 

 

B

 

 

 

 

MORK 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis