Setmana del 15 al 21 de febrer 2016

 

 

2016

Setmana del 15 al 21 de FEBRER

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

15

16

17

18

19

20

10:00

A

 

 

 

 

GRAV 

TF 9-11 

B

 

 

 

 

FF 

MON 

C

 

 

 

 

 

11:00

A

 

 

 

 

RG 

B

 

 

 

 

FF 

MON 

C

 

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

 

RG 

B

 

 

 

 

MON 

C

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

RG 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 

 

 

 

WWWW 

FIL 

B

ENG_DAY 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

18:00

A

 

 

PAC 

Sil 

WWWW 

FIL 

B

 

 

SGF 

Pere 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

19:00

A

19H 

 

PAC 

Sil 

 

RG 

B

 

 

 

 Pere

RG 

PRO 

C

 

 

 

 

 

 

20:00

A

19H 

 

 

 

Andrew

RG 

B

NW 

 

 

 

RG 

PRO 

C

 

 

 

 

 

 

21:00

A

 

 

 

MMM 

 

 

B

NW 

Black 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

22:00

A

 

 

 

 

 

B

 

Black 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis