Setmana del 13 al 19 de juliol

2015

Setmana del 13 al 19 de JULIOL

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

13

14

15

16

17

18

10:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

11:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

FAD 

 

 

Fas 

ADRI 

CG 16a18

B

 

 

 

ASK 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

18:00

A

19H 

 

4F 

ADRI 

 

B

 

 

 

ASK 

RG 

 

C

BANDS 

EST 

 

 

 

 

19:00

A

19H 

 

MMMM 

JECA 

 

 

B

 

 

ASK 

RG 

 

C

BANDS 

EST 

 

 

 

 

20:00

A

 

 

RG 

JECA 

 

 

B

NW 

CROSS 

 NW

 

 

 

C

 

 

 

FF 

 

 

21:00

A

BLU 

EHN 

RG 

 

BLU 

 

B

NW 

CROSS 

 NW

 

 

 

C

 

 

 

FF 

 

 

22:00

A

BLU 

EHN 

 RG

 

BLU 

B

MARIO 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis