Setmana del 13 al 19 de febrer

 

2017

Setmana del 13 al 19 de FEBRER

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

13

14

15

16

17

18

10:00

A

 

 

 

 

 

GRAV 

B

 

 

 

 

 

ANATT 

C

 

 

 

 

 

11:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

TF 

C

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

TF 

C

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 

 

 

FA 

 

NIL 

B

 

AS 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

18:00

A

 

 

 

 

 

GRAVEM 

B

 

AS 

 

 

Gogo 

C

 

 

 

 

19:00

A

 

SGF

 

DABLU 

 

B

 

AS

 

 

Gogo 

C

 

DeDU

 

DEDU 

 

20:00

A

 

 

ISM.BOJ 

DABLU 

 

B

NW 

AS

NW 

 

 

C

 

 

 

 

21:00

A

 

 

 

 

 

B

NW 

AS

NW 

 

 

C

 

 

 

 

22:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis