Setmana del 11 al 17 de juliol

 

2016

Setmana del 11 al 17 de JULIOL

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

11

12

13

14

15

16

10:00

A

B

C

11:00

A

B

C

12:00

A

 sgf

B

C

13:00

A

 sgf

B

C

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 19h

B

 Fh  SIL

C

18:00

A

Rg

Rg 

 SGF  19h

B

 Fh  SIL  SIL

C

19:00

A

Rg

Rg 

B

 Black  SIL

C

20:00

A

 BLU  rg  rg

B

 NW  black

C

21:00

A

B

 NW

C

22:00

A

B

C

 

 

Anuncis