Setmana del 10 al 16 d’octubre

 

2016

Setmana del 10 al 16 d’OCTUBRE

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

10

11

12

13

14

15

10:00

A

 +

B

 TANCAT  NABIL 9:00 FL

C

 +

11:00

A

 +

B

 +  NABIL  FL

C

 +

12:00

A

 +

B

 +  FL

C

 +

13:00

A

 +

B

 ++  FL

C

 +

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

17:00

A

 FA  +

B

 +

C

 +

18:00

A

 FA

+

B

 4F  +  QUIMQ

C

 +

19:00

A

+

 TF

B

 4F  +  TONSAN  QUIMQ

C

 +

20:00

A

 + TF

B

 NW  +  TONSAN

C

 +

21:00

A

 MM  +

B

 NW  +

C

 +

22:00

A

 +

B

 +

C

 +

Anuncis