Setmana del 10 al 16 de novembre

2014

Setmana del 10 al 16 de NOVEMBRE

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

10

11

12

13

14

15

10:00

A

 

 

 

 

 

FIL 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

11:00

A

 

 

 

 

FIL 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16:00

A

 

 

 

 

PROT 

B

 

 

 

 

AW 

C

 

 

 

 

 

 

17:00

A

 

 

 

 

JOAN CG 

PROT

B

 

 

 

 

 

AW 

C

 

 

 

 

 

18:00

A

 

 

 Paco

Pere M 

 


B

Sonora  

4F 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

19:00

A

 

 

 Paco

 

 

GRAVEM 

B

Sonora  

4F 

SON 

 

 Muntatge

C

 

 

 

 

per

20:00

A

FH 

 

 

ORJ 

B

NW 

 FLA

SON 

 

i

C

 

 

 

 

u

21:00

A

Creeps 

 

 

EV 

m

B

NW 

 

 

RG 

e

C

 

 

 

 

 

n

22:00

A

Creeps 

 

 FH

 

EV 

g

B

 

 

 

RG 

e

C

 

 

 

 

 

–> Diumenge gravem bateries de 10 a 14 CR

Anuncis