Setmana del 10 al 16 de març

2014

Setmana del 10 al 16 de MARÇ

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

10

11

12

13

14

15

10:00

A

BSO 

 

BSO 

 

BSO 

 

B

edit 

 

 Gravem

 

 Tuba

EM 

C

 

Drums 

 

 i

 

11:00

A

+

 

 i 

 

 Bar

 

B

 

 Tuba

 

 EM

C

 

 +

 

potser 

 

12:00

A

+

 

 +

 

 trombó

FM

B

+

 

+

 

 +

 

C

 

 

+

 

13:00

A

 

 

+

 FM

B

 

+

 

+

 

C

 

+

 

+

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16:00

A

 

 

 

 

 

Lang 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

17:00

A

KAP

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

BSO 

 

 

 

 

+

18:00

A

 

 

 

Pere MT

 

+

B

 

 

Paco

 

 

+

C

BSO 

 

 

 

 

+

19:00

A

 

 

 

Pere MT

 

+

B

 

 

 Paco

 

 

+

C

BSO 

 

 

 

 

+

20:00

A

 

 

Creeps 

Crisis

 

+

B

 

Nowords 


 

 

+

C

 

 

 

 

 

+

21:00

A

 

 

Creeps 

Crisis

 

+

B

 

Nowords 


 

 

+

C

 

 

 

 

 

+

22:00

A

 

 

MMMM

 

 

+

B

 

 

 

 

 

+

C

 

 

 

 

 

+

 

 

–>

Anuncis