Setmana de l’11 al 17 de novembre

2013

Setmana de l’11 al 17 de NOVEMBRE

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

11

12

13

14

15

16

10:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

FM 

C

 

 

 

 

 

 

11:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

FM 

C

 

 

 

 

 

 

12:00

A

 

 

Laura 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

Laura 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16:00

A

 Gravem

 

 

 

 

Montag 

B

+

 

 

 

 

Laura K

C

+

 

 

 

 

 

17:00

A

NUNUT 

Silvio

Nunut 

KAP 

Fàstik 

 Montag

B

+

KM

+

 

 

 

C

+

+

+

 

 

 

18:00

A

+

 KM

Warehouse  

 KAP

 Fastik

 

B

+

 

Paco

 

 

AW 

C

+

 

 

 

 

 

19:00

A

M2 

 KM

Warehouse  

FH

 

 Ara Va

B

 

 

Paco

 

 

 AW

C

 

 

 

 

 

 

20:00

A

 

Nowords

Phobic

Mustang

 

Ara Va 

B

 

 

Lloques

Ruinas 

 

 

C

 

 

BandarraSt. 

 

 

 

21:00

A

EOS 

Nowords

 EM

 Mustang

EOS 

 

B

 

Lloques

Lloques

 Ruinas

 

  

C

 

 

 

 

 

 

22:00

A

 

 

EM 

 

 

 

B

 

Lloques

MMMM 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 Diumenge a les 17:00 gravem KM

–>

Anuncis