Setmana de l’11 al 17 de maig

2015

Setmana del 11 al 17 de MAIG

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

11

12

13

14

15

16

10:00

A

 

 

 

 

 

BUF 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

11:00

A

 

 

 

 

 

BUF 

B

 

 

 

 

 

FIL 

C

 

 

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

 

 

RG 

B

 

 

 

 

 

FIL 

C

 

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

RG 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16:00

A

 

 

 

 

 

EHN 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

17:00

A

 

 

 

 

JCG 

EHN 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

18:00

A

19H 

 

PAC 

PER 

 

 

B

4F 

 

 

ARNAU 

NIL 

 

C

 

 

 

 

 

 

19:00

A

19H 

 

PAC 

QUIM 

 

 

B

4F 

 

YIV 

NIL 

 

C

 

 

 

 

 

20:00

A

19H 

 

FH 

ARI 

 

B

NW 

 

YIV 

ARI 

NIL 

 

C

 

 

 

 

 

 

21:00

A

BLU 

 

        CRE

 

ARI 

 

B

NW 

 

YIV 

ARI 

BLU 

 

C

 

 

 

FF 

 

 

22:00

A

BLU 

 

CRE 

 

 

 

B

 

 

 

 

 BLU

 

C

 

 

 

FF 

 

 

 

Anuncis