Setmana de l’11 al 17 d’agost

2014

Setmana de l’ 11 al 17 d’AGOST

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

11

12

13

14

15

16

10:00

A

 Daniel

 

Daniel 

 

 FESTA

 

B

HH 

 

HH 

 

+

 

C

 

 

+

 

11:00

A

 

 

+

 

B

KOW 

 

+

 

C

 

 

+

 

12:00

A

 

 

+

 

B

KOW 

 

+

 

C

 

 

+

 

13:00

A

 

 

 

 

+

 

B

 

 

 

 

+

 

C

 

 

 

 

+

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16:00

A

EV 

 

TF 

TF 

+

 

B

 

 

 

+

 

C

 

 

 

 

+

 

17:00

A

 EV

Pau 

TF 

 TF

+

 

B

 EM

 

Filthies 

 

+

 

C

 

 

 

 

+

 

18:00

A

 

 

 

CG 

+

 

B

EM 

 

Filthies 

 

+

 

C

 

 

 

 

+

 

19:00

A

 

 

 

CG 

+

 

B

 

 

 

 

+

 

C

 

 

 

 

+

 

20:00

A

Fadeout 

 

Toni friend 

Crisis 

+

 

B

NW 

 

NW 

 Ariel

+

 

C

 

 

 

 

+

 

21:00

A

 

 

Toni friend 

Crisis 

+

 

B

NW 

 

NW 

Ariel 

+

 

C

 

 

 

 

+

 

22:00

A

 

 

 

 

+

 

B

 

 

 

 

+

 

C

 

 

 

 

+

 

 

 

–>

Anuncis