Setmana de l’1 al 7 de desembre

2014

Setmana de l’1 al 7 de DESEMBRE

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

1

2

3

4

5

6

10:00

A

 

 

 

 

 

FESTA 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

11:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

TF 

 

C

 

 

 

 

 

12:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

TF 

 

C

 

 

 

 

 

13:00

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

TF 

 

C

 

 

 

 

 

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16:00

A

 

 

 

 

FESTA 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Gravem 

17:00

A

 

 

GM 

 

Joan CG 

Dani

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Gravem 

18:00

A

 

 

 GM

Pere  MT 

 

Dani

B

  

 

 

 

 

C

 

 

 

 

Gravem 

19:00

A

Martin L 

 

 

 

 

B

  

 

 Paco

SON 

 

C

 

 

 

 

Gravem 

20:00

A

Martin L 

 GM

 

 

 

B

EM 

 Paco

SON 

 

 

C

 

 

 

 

 

21:00

A

NW 

 

 GM

 

 

 

B

EM 

Creeps 

 

 

 

C

 

 

 

FF 

 

 

22:00

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 Creeps

 

 

 

C

 

FF 

 

 

 

 

–>

Anuncis