Setmana del 23 al 29 de desembre

2013

Setmana del 23 al 29 de DESEMBRE

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

23

24

25

26

27

28

10:00

A

 Pedro

 

 FESTA

 FESTA

BSO 

 

B

 RO

 

 X

X

Macaya$

RO

C

 +

KM 

X

X

 +

11:00

A

 Pedro

 Bolea

X

X

BSO 

 Ara Va

B

 RO

 

X

X

 Macaya$

RO 

C

KM 

X

X

 +

12:00

A

 

 Bolea

X

BSO 

 Ara Va

B

RO 

Pedro  

X

 Macaya$

RO 

C

 +

 

X

 +

 +

13:00

A

 

 

X

BSO 

 

B

RO 

Pedro 

X

X

Macaya$

RO 

C

 

X

 +

TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

16:00

A

 

Bolea 

X

X

 

 

B

 

BSO

X

 

 

C

 

 +

X

 

 

17:00

A

Sexpen 

Bolea 

X

X

 

 

B

 

 BSO

X

 

 

C

 

 +

X

 

 

18:00

A

Sexpen 

BSO 

X

Aaron 

 

B

 

X

 

 

C

 

+

X

 

 

19:00

A

 

BSO 

X

Aaron 

 

B

 

X

 

 

C

 

X

 

 

20:00

A

 

X

X

X

  

 

B

 

X

X

 

 

C

 

X

 

 

21:00

A

 

X

X

X

  

 

B

 

X

X

X

 

 

C

 

X

X

X

 

 

22:00

A

 

X

X

X

 

 

B

 

X

X

X

 

 

C

 

X

X

X

 

 

 

 

Anuncis